Acte necesare

download adobe reader xi for free german
Condiții generale de internare/ Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau
  Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu și/sau de la alt medic specialist;
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei (cupon de pensie/ adeverinta de salariat);
 • Card de sănătate (activat); în caz de urgență, se poate face internarea și fără prezentarea cardului, pacientul având obligativitatea de a prezenta cardul până la externare;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate, in cazul minorilor este necesar Certificatul de naştere: original şi xerocopie;
 • În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere Download picasa for free.
Eliberarea concediilor medicale:

Pentru eliberarea concediului medical:

 • adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 • formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul)
Asigurări de sănătate în sistem privat:
 • toate documentele necesare vor fi prezentate de către pacient medicului curant în preziua externării;
 • actele necesare vor fi completate în maxim 24 de ore de la data externării de către medicul curant;
 • se va percepe o taxă de 50 de RON;
download vlc media player ondertiteling