Clinica Chirurgie III (a treia clinică universitară clujeană în ordinea cronologică a înființării) a luat ființă în martie 1951 prin transformarea Spitalului de Urgență, ce a funcționat după război în locul Spitalului Reformat; actualmente, edificiile adăpostesc Clinica Pediatrie III.Colectivul clinicii în momentul constituirii era format din : Virgil Ilian – conferențiar, Gh. Herman – șef de lucrări, Pop Alexandru, M. Bănicescu și Liviu Hica – asistenți.

În 1945, Clinica Chirurgie III se mută pe strada Iașilor nr download amazon music music. 16, în fostul local al Spitalului Evreiesc unde funcționează de atunci, fără întrerupere și astăzi.Spitalul Comunității Evreiești a fost construit la începutul anilor 1920 (din diverse donații ale Comunității), având principalele secții : interne (parter), chirurgie (etajul I) și ginecologie-obstetrică (etajul II). Secţia de chirurgie a fost condusă în majoritatea timpului până în 1944 de dr. Marcel Roth (docent universitar, elev al prof. Iacob Iacobovici) herunterladen.

Din 1948, ca urmare a naţionalizării, Spitalul Evreiesc a devenit spital de stat,  Clinica Chirurgie III mutându-se în acest local. În 1954, a funcţionat ca bază de învăţământ pentru studenţii Facultăţii de Medicină şi Pediatrie, având o capacitate de numai 70-80 paturi.

Primul şef al disciplinei a fost conf. Virgil Ilian, între anii 1951-1964. Ctitor al clinicii, conf. V. Ilian, chirurg de mare valoare şi vastă cultură medicală, a introdus la vremea sa tehnici şi procedee chirurgicale care la acea oră erau mai puţin utilizate, devenind ulterior tehnici moderne de succes Download rock of ages for free. Printre acestea amintim: primele gastrectomii totale, primele vagotomii din Cluj şi mai ales extinderea procedeului Pean (anastomoza gastro-duodenală) în chirurgia de rezecţie a ulcerului gastric şi duodenal.

 

Între anii 1964-1977 clinica a fost condusă de Prof. Cornel Toader.În 1974, clinica s-a extins prin construcţia unui edificiu nou cu 4 nivele, capacitatea clinicii crescând la 150 de paturi google duo herunterladen. Din această perioadă datează extinderea experienţei clinicii în materie de patologie biliară şi dezvoltarea tehnicilor moderne de chirurgie digestivă. Din 1975, clinica asigură şi asistenţa de urgenţă pentru arealul aferent arondat (oraş, judeţ şi judeţele din nordul Transilvaniei).

 

După plecarea Prof fruit ninja gratis downloaden. Cornel Toader în străinătate în 1977, a urmat la conducerea clinicii conf. T. Chirileanu, care în 1978 a fost promovat profesor, asigurând şefia clinicii până la pensionarea sa în 1989.În perioada 1970-1989, în clinică s-au format mulţi specialişti care ulterior au devenit şefi de clinică şi profesori de chirurgie: Prof. Sergiu Duca, Prof. Gheorghe Funariu, Prof. Nicolae Turdeanu, Prof. Mircea Cazacu, Prof. Liviu Vlad şi Prof. Ion Părăian.

 

Mulţi dintre rezidenţii formaţi în clinică au devenit medici şefi în serviciile de chirurgie din majoritatea oraşelor din Transilvania druckertreiber samsung herunterladen. Prin activitatea colectivelor succesive, clinica s-a impus printr-o profesionalitate de înalt nivel, având o adresabilitate largă ce cuprinde întregul teritoriu naţional.

 

Între 1989-2001 Clinica Chirurgie III a fost condusă de Prof. Sergiu Duca.
În continuare, clinica a dezvoltat procedeele chirurgicale moderne, în domeniul chirurgiei biliare, hepatice şi pancreatice sims 4 kostenlos häuser downloaden.

 

Prof. S.Duca a introdus chirurgia laparoscopică în România, fiind considerat părintele chirurgiei laparosopice româneşti. În clinică au fost realizate peste 25 de intervenţii laparoscopice în premieră naţională. În colaborare cu firmele Storz (Tuttlingen) şi Olympus (Hamburg) a luat fiinţă primul centru pentru instruirea chirurgilor români în domeniul chirurgiei laparoscopice pdf herunterladen pc. În perioada 1993-2001 prin numeroasele cursuri de formare, clinica a contribuit la formarea a mai multor sute de chirurgi, care au dobândit competenţa în chirurgie laparoscopică. În 2001 Clinica Chirurgie 3 a fost acreditată ca Centru Naţional de formare în chirurgia laparoscopică.

După pensionarea Prof. Sergiu Duca, din octombrie 2001 până în ianuarie 2011, la conducerea clinicii s-a aflat Prof free baller games to. Liviu Vlad, care s-a format în clinică parcurgând prin concurs toate etapele ierarhiei didactice.

Un moment important este înființarea Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor”, Clinica Chirurgie III fiind o componentă esențială a acestuia. (hotărârea 964 din 8 septembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial 698 din 19 octombrie 2010) grand theft auto herunterladen.

Începând cu data de 01.02.2011, la conducera clinicii se află Prof. Dr. Cornel Iancu, a cărui activitate de coordonare a disciplinei se desfășoară până în anul 2019. În acest interval se consolidează preocupările colectivului pentru chirurgia oncologică digestivă și hepato-bilio-pancreatică, cu accent pe abordarea minim invazivă.

Din 2019, la conducerea disciplinei Chirurgie III se află Prof. Dr. Nadim Al Hajjar.

Orientarea actuală a clinicii vizează dezvoltarea si extinderea procedeelor moderne, domeniile mari de interes fiind chirurgia hepato-bilio-pancreatică, chirurgia digestivă oncologică şi dezvoltarea chirurgiei laparoscopice. Este vizată în perspectivă şi abordarea transplantului hepatic. Clinica este bază de învăţământ pentru studiile universitare şi postuniversitare, şi dezvoltă relaţii de colaborare prin schimb de studenţi şi cadre didactice cu alte universităţi europene în cadrul unor acorduri bilaterale (CEEPUS, SOCRATES).